Legal rådgivning

Bureaukrati og love, der afekter overdragelse af fast ejendom i Spanien, bliver mere og mere komplicerede for hver dag. Det gør det nødvendigt, at blive opdaterede med de konstante ændringer, der altid er gældende ”fra i går”.

At ikke konsultere en kompetent rådgiver, inden for det område der er vores speciale, såsom køb og salg af fast ejendom, arv, testamenter, optagelse af hypotek lån, skatte deklarationer m.m., kan ofte give uventede og ubehagelige konsekvenser, som i mange tilfælle først bliver opdaget efter nogen tid, hvor der ikke længre er en nem løsning.

Vor lange erfaring både i det spanske bureakratiske system og love fra andre lande såsom Danmark, Norge, Storbritanien m. fl. tillader os, at gennemføre de fleste operationer, der gælder fast ejendom i Spanien.

Vort motto er, at være omhyggelig og ikke give plads til overraskelser. Vi ser sagen fra den værste vinkel og tager alle forholdsregler, og giver de nødvendige advarsler og information til vore klienter, om hvad der ville kunne opstå. Vore klienter behøver os ikke, til at være optimister. Det overlader vi til dem selv.

Vi gennemfører alle transaktioner fuldstændigt klart og til lettelse for vore klienter, der ofte slet ikke opdager, hvor komplex systemerne her i Spanien er, så de kan koncentrere sig om, hvad de fortjener, simpelt  hen at nyde brugen af deres ejendom.